TECHNICKÁ PODPORA

Náš technický personál zodpoví technické dotazy týkající se aplikace související s aktivním uhlím a adsorpčními procesy.
Můžeme poskytnout adsorpční izotermy, které znázorňují závislost adsorpční kapacity na koncentraci organických látek na našem aktivním uhlí ve vodě nebo ve vzduchu.