SILIKAGEL S INDIKÁTOREM

Pokud se p?idá barevný indikátor do silikagelu, tak barevná zm?na silikagelu indikuje, kolik vody bylo adsorbováno na silikagelu. Tak nap?íklad v p?ípad? silikagelu s oranovým indikátorem SGO barva se zm?ní z oranové na zelenou s zvyšujícím se obsahem vody. Proto lze snadno identifikovat, zda silikagel dosáhl maximální adsorp?ní kapacitu (tmav? zelená) a musí být vym?n?n, nebo je pot?ebná regenerace.
Silikagely SILCARBON s indikátorem SGO (nebo SGB) neobsahují kobalt, a proto nemají nebezpe?né vlastnosti.