ROZD?LENÍ SILIKAGELU

Silikagel se rozlišuje na základ?
- formy vzhledu
- velikosti
- struktury pór? nebo
- chemického sloení

Formy silikagelu
- zrnitý (drcený): SILCARBON SGG
- perli?ky (kuli?ky): SILCARBON SGR

Velikosti silikagelu
Silikagel se vyrábí v r?zných velikostech ve form? prášku, zrnek nebo kulatý.
Standardní rozm?ry jsou 1-3 mm, 2-5 mm, 3-6 mm, 4-8 mm a 5-11 mm
Struktura pór? silikagelu
- A-typ: jemný porézní silikagel s pr?m?rnou velikostí pór?  asi 25 nm
- B-typ: široký porézní silikagel s pr?m?rnou velikostí pór?  asi 65 nm
Distribuce velikosti pór? má silný vliv na adsorpce kapacitu.

Sloení silikagelu
Standardní silikagel se rozkládá p?i kontaktu s kapalnou vodou. Za?len?ním oxidu hlinitého do krystalové struktury se rozpadu zabrání. Tyto hlinitok?emi?itany (silikagely s vysokým obsahem hliníku), mají vyšší odolnost v??i vod?, ale  niší adsorp?ní kapacitu v porovnání se standardním silikagelem. Proto vod? odolné silikagely se pouívají tam, kde m?e dojít k tvorb? kondenzované vody. Vod?odolný silikagel se potom aplikuje ve filtrech, jako ochranná vrstva p?ed standardním silikagelem.