SILIKAGEL

Silikagel je používá jako vysoušedla pro odvlhčování vzduchu nebo plynů. Závislost adsorpční kapacity vody v silikagelu na relativní vlhkosti je také závislá na jeho struktuře pórů (viz obrázek).

Diagram  ukazuje, že  jemně pórovitý A-typ silikagelu má lepší adsorpci vody ve vzduchu s relativní vlhkostí 0 až 60%. Široko pórovitý B-typ silikagelu lépe adsorbuje vlhkost v rozmezí od 70 do 100% rel. vlhkosti.
Diagramm: Trocknung mit Silica-Gel