SILIKAGEL

Silikagel je pouívá jako vysoušedla pro odvlh?ování vzduchu nebo plyn?. Závislost adsorp?ní kapacity vody v silikagelu na relativní vlhkosti je také závislá na jeho struktu?e pór? (viz obrázek).

Diagram  ukazuje, e  jemn? pórovitý A-typ silikagelu má lepší adsorpci vody ve vzduchu s relativní vlhkostí 0 a 60%. Široko pórovitý B-typ silikagelu lépe adsorbuje vlhkost v rozmezí od 70 do 100% rel. vlhkosti.
Diagramm: Trocknung mit Silica-Gel