BALENÍ

Silikagel  SILCARBON je zabalen v souladu s poadavky zákazníka. Naše standardní obaly jsou:
  • PP pytle, 25 kg netto
  • ocelové sudy, 125 kg netto
  • big bag, 750 kg netto
Kadý druh balení obsahuje vnit?ní plastový (polyetylén) pytel, který chrání výrobek p?ed vlhkostí. Další druhy balení jsou k dispozici na vyádání.

Sá?ky se silikagelem
Malé silikagel sá?ky se pouívají jako sušící ?inidlo, aby se zachovala vlhkost citlivých produkt? na cest? od výroby ke kone?nému zákazníkovi. Sá?ky  jsou  od 1 g do 25 g.

PP pytle, 25 kg netto

Big bag, 750 kg netto

Ocelové sudy, 125 kg netto