Purosil

Naše nové adsorp?ní médium.

Purosil se pouívá p?i ?išt?ní  vzduchu a plynu pro odstran?ní sirovodíku a dalších slou?enin obsahujících síru.