P?ehled použití

Oblast použitíPráškový SilcarbonZrn?ný SilcarbonGranulovaný SilcarbonImpregnovaný Silcarbon
TH90CW20K48SK835K814C46SIL15SIL40SC40SC44AG03J42
?išt?ní vzduchu
Akvarijní voda
Odpadní voda
Bioplyn
Dechlorace
Odbarvování
Galvanotechnika
Glycerín
Nosi? katalyzátoru
?išt?ní kondenzátu
Farmaceutický pr?mysl
Rekuperace rozpoušt?del
Potraviná?ství
Rostlinné oleje
Tabákové filtry
Pitná voda
?išt?ní vody
Cukr a sirupy