MOLEKULOVÁ  SÍTA

Molekulová síta SILCARBON jsou synteticky vyrobené zeolity s definovanou strukturou pórů. Molekulární síta mají jednotný průměr pórů, které jsou v rozsahu pórů průměrů molekul.

Tyto póry umožňují molekulárním sítům  oddělení větších a menších molekul. Kromě toho molekulární síta se používají také pro látkovou přeměnu pomocí adsorpce a katalytických procesů.

Následující molekulová síta mohou být v normalizovaných velikostech 1,6 - 2,5 mm a 2 - 5 mm:

  • SILCARBON MS3A: šířka pórů 3 Angstrom
  • SILCARBON MS4A: šířka pórů 4 Angstrom
  • SILCARBON MS5A: šířka pórů 5 Angstrom
  • SILCARBON MS9A: šířka pórů 9 Angstrom
Balení

Molekulová síta SILCARBON  jsou baleny normálně v sudech  216 litrů / 140 kg netto, nebo v žocích 400 - 900 kg.

Použití

SILCARBON MS3A se používá především pro sušení plynů, polárních kapalin, jako např. alkoholy a uhlovodíky, jako jsou etylen, propylen, butadien a acetylen. SILCARBON MS4A se používá především k sušení technických plynů a vzácných plynů, jako např. vodík, dusík, He a Ar, jakož i pro sušení organických kapalin a kapalného plynu, jako např. rozpouštědla, oleje, benzínu a vzduchu. MS4A se regeneruje při teplotě v rozmezí 200 °C - 300 °C ( teplota 450 ° C by neměla být překročena), nebo snížením tlaku  nebo za použití čistícího plynu.
SILCARBON MS5A se používá zejména pro sušení a odsíření zemního plynu, pro vytváření vakua v tepelných kontejnerech a sorpčních čerpadel, pro výrobu ochranných plynů, pro odstraňování oxidu uhličitého a pro oddělování parafínu z cyklických uhlovodíků.  SILCARBON MS5A se používá pro selektivní adsorpci a separaci polárních molekul z méně polárních molekul.

SILCARBON MS9A slouží především k odstraňování stopových nečistot ze vzduchu a plynů. Kromě toho se SILCARBON MS9A  používá k odsiřování zemního plynu  zejména pro odstraňování merkaptanů. Další důležitou oblastí použití je kryogenní dělení vzduchu. SILCARBON MS9A se používá pro výměníky tepla ve výrobě solární energie.