FILTRA?NÍ  MATERIÁLY

SILCARBON také dodává následující filtra?ní materiály pro ?išt?ní vody:
 • K?emenný písek: Filtra?ní písek
 • Antracit: Filtra?ní uhlí N
 • Hn?dé uhlí uhlí: Filtra?ní uhlí H
K?emenný písek a antracit se nej?ast?ji pouívají k odstran?ní zákalu ve vod? filtrací.
Filtra?ní uhlí H se primárn? pouívá v bazénových filtrech pro odstran?ní zákalu. Filtra?ní uhlí H má také dechlora?ní vlastnosti.
K?emenný písek je nabízen v následujících velikostech zrna:
 • 0,7 - 1,2 mm
 • 1 - 2 mm
 • 2 - 3,15 mm
 • 3 - 5 mm

Filtra?ní uhlí N je k dispozici v následujících velikostech zrna:
 • 0,6 - 1,6 mm
 • 1,4 - 2,5 mm
 • 2 - 4 mm

Filtra?ní uhlí H je k dispozici v následujících velikostech zrna:
 • 0,5 - 1,6 mm
 • 1,4 - 2,5 mm