FILTRAČNÍ  MATERIÁLY

SILCARBON také dodává následující filtrační materiály pro čištění vody:
 • Křemenný písek: Filtrační písek
 • Antracit: Filtrační uhlí N
 • Hnědé uhlí uhlí: Filtrační uhlí H
Křemenný písek a antracit se nejčastěji používají k odstranění zákalu ve vodě filtrací.
Filtrační uhlí H se primárně používá v bazénových filtrech pro odstranění zákalu. Filtrační uhlí H má také dechlorační vlastnosti.
Křemenný písek je nabízen v následujících velikostech zrna:
 • 0,7 - 1,2 mm
 • 1 - 2 mm
 • 2 - 3,15 mm
 • 3 - 5 mm

Filtrační uhlí N je k dispozici v následujících velikostech zrna:
 • 0,6 - 1,6 mm
 • 1,4 - 2,5 mm
 • 2 - 4 mm

Filtrační uhlí H je k dispozici v následujících velikostech zrna:
 • 0,5 - 1,6 mm
 • 1,4 - 2,5 mm