AKTIVNÍ UHLÍ

Aktivní uhlí je vysoce porézní uhlík, který má velmi velký (vnitřní) povrch. Výroba aktivního uhlí z neporézních uhlíkatých surovin je známá jako aktivace. V tomto procesu se reakcí vodní páry a oxidu uhličitého při vysoké teplotě (700-900 °C) tvoří velký počet pórů různých velikostí.

Struktura uhlíkového skeletu závisí na surovině a určuje, jak distribuci velikosti pórů, jakož i mechanickou pevnost aktivního uhlí. Například z velmi tvrdé suroviny, jako jsou kokosové skořápky, se vyrábí aktivní uhlí velmi tvrdé a odolné proti otěru.

SILCARBON aktivní uhlí je vyrobeno převážně z kokosových skořápek, jader palmy, černého uhlí a dřeva. Každá z uvedených surovin ovlivňuje rozdělení pórů a použití pro různé aplikace.

Adsorpce

Adsorpce je proces akumulace kapalných nebo plynných látek na pevném povrchu, v tomto případě na povrchu aktivního uhlí. Tato akumulace je ovlivněna takzvanými "Van der Waalsovými" silami. Vzhledem k velkému vnitřnímu povrchu je aktivní uhlí  vynikající a výkonný adsorbent, který  váže (většinou organické) látky z okolního prostředí na aktivním uhlí.


Různé formy aktivního uhlí jsou:

• jako prášek: práškové aktivní uhlí

• ve formě zrnek: zrněné (zrnité, granular carbon, Kornkohle) aktivní uhlí (jemné, střední a hrubé / pravidelné a aglomerované)

• nebo jako pelety (válečky): granulované aktivní uhlí (extrudované, pelletized carbon, Formkohle)