BIOPLYN

Aktivní uhlí J42

Pro odstranění sirovodíku se používají filtry s aktivním uhlím pro jemné odsíření a obsah H2S může být snížen až na 0 ppm. Pro odsíření bioplynu se používá zejména jodidem impregnované aktivní uhlí. Oxidace sirovodíku probíhá pomocí reakčních produktů této impregnace. V nepřítomnosti kyslíku se tato reakce katalyticky neobnovuje. 

SILCARBON J42 je jodidem impregnované 4mm granulované (válečkové) aktivní uhlí k odstranění H2S z odpadního vzduchu v zařízení na výrobu bioplynu, odpadů a skládkového plynu, stejně jako ve všech ostatních aplikacích, kde se vyskytuje sirovodík. Teoreticky je možná až 100% hmot. adsorpční kapacita. V praxi lze v závislosti na koncentraci H2S a v závislosti na možné společné adsorpci dobře adsorbovatelných organických látek dosáhnout adsorpční kapacity 15 až 80 % hmot. síry. V podstatě naše J42, díky speciální impregnaci, má stále volný adsorpční povrch, a tak se mohou adsorbovat siloxany, nebo jiné organické látky z proudu plynu.
Výhody pro uživatele:

• poměr vysoké užitné hodnoty k nákladům
• vysoká kapacita v důsledku sypné hmotnosti aktivního uhlí (515 kg/m3)
• snížení nákladů energie díky zpracování plynu (pro sušení plynu a chlazení)
• krátké dodací lhůty
• přímé dodávky pro zákazníky
• výroba v různých velikostech pelet a velikosti impregnace
• dodávka dle přání zákazníka
• kompletní servis v případě potřeby
• vysoký stupeň účinnosti a dostupnosti filtračních jednotek
• delší intervaly údržby
• méně odstávek kvůli poruchám
• delší životnost zařízení a motorů
• ochrana zařízení a katalyzátorů


Podmínky pro použití:

Pro optimální chemisorpci sirovodíku na SILCARBON J42 musí být splněny následující podmínky:

• Kontaktní čas 2 - 5 sekund
• Teplota 20 -50 ° C
• Rychlost lineárního proudění: 0,3 m/s
• Obsah kyslíku v plynu: alespoň 0,2 až 0,5 % obj.
• Rel. vlhkost: <90%