SILCARBON - víme jak!

Již více než 25 let se zabýváme vývojem a výrobou aktivního uhlí pro ovzduší, vodu a ?išt?ní odpadních plyn?. Aktivní uhlí SILCARBON se vyzna?uje vysokou adsorp?ní kapacitou v r?zných aplikacích s dlouhou životností. Spokojení zákazníci používají aktivní uhlí SILCARBON nap?. pro odstran?ní H2S z bioplynu, ze skládkového plynu, kalového plynu a v dalších oblastech, kde je nutné odstranit p?ím?si z r?zných plyn?.
Zákazníci d?v??ují našemu aktivnímu uhlí Silcarbon jako i našim službám a kompletnímu servisu spojeným s návrhem nejlepšího ?ešení s použitím aktivního uhlí Silcarbon.